Artist statement

Jeg arbejder med collage. Traditionel collage samt collage i 3D. Jeg kalder mine egne collager for billedcollager, idet jeg arbejder i en blandform mellem collage og maleri. Jeg danner færdige billeder, hvor de enkelte elementer tilsammen danner en enhed. Elementerne er oftest fotokopier, enten af egne fotos eller fotos fundet i bøger, magasiner eller på nettet. Jeg skalerer, farvejusterer og nedtoner efter behov.

Ofte konstruerer jeg særegne rum, hvor jeg fletter arkitektur, mekanik og natur sammen til surrealistiske konstruktioner, der giver værket en labyrintisk karakter. Jeg forsøger at få beskueren til at fare vild i værket.

Jeg bruger bl.a trapper som et emne i mine værker. Trapper som fører een rundt fra etage til etage, således at man fanges i et labyrintisk spind og der er “No Way Out”, i modsætning til trappen som metafor for at flytte sig.

Vand er ligeledes et af mine foretrukne emner. Det bevægelige vand, som symboliserer livet, genfødsel og det ubeviste, men samtidig død og ødelæggelse. Jeg er fascineret af disse modsætninger.

juni 2019